อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563
อ่าน 70 ครั้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เหล่าจิตอาสาพระราชทานและประชาชนที่พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยงานดำเนินการก่อสร้างประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดให้จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จากนั้นเหล่าจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ทาสี และจัดเก็บขยะบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติและริมทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ได้ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563