อบจ.พิษณุโลก มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ใน อ.บางกระทุ่ม

วันพุธ, 09 กันยายน 2563
อ่าน 163 ครั้ง
วันที่ 9 กันยายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์จำนวนหนึ่งให้แก่ นายอาทิตย์ สุขแสง อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้ล้มป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังและเส้นเลือดในสมองแตกทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สะดวก ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ นางเปรี้ยว สุขแสง มารดาเพียงสองคน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2563 กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกด้วย.