อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

วันจันทร์, 11 มกราคม 2564
อ่าน 38 ครั้ง

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในเวลา 08.00 น. ตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 12 มกราคม 2564