อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการห้องสมุดเรียนรู้สู่ชุมชนสร้างยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน 31 ครั้ง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องสมุดเรียนรู้สู่ชุมชนสร้างยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำอำเภอวังทอง โดยมี นางอารีย์ อ่อนจงไกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พร้อมคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการห้องสมุดประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อเชิญชวนให้มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นและเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งขึ้นต่อไป ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน, การทำถุงบุหงาดอกไม้หอม และการระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ.