อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานแสดง แสง เสียง (Light And Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564

วันจันทร์, 05 เมษายน 2564
อ่าน 28 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงานแสดง แสง เสียง (Light And Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งเสริมด้านการศึกษา พระราชประวัติและวีรกรรมของพระองค์ท่าน ทั้งนี้สำหรับการจัดแสดง แสง เสียง (Light And Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไป โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Light And Sound) “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” จำนวน 2,500,000 บาท.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 05 เมษายน 2564