อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี พลตำรวจตรี พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก และ DOPA 37 เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และป้องปรามเหตุร้ายต่างๆ ตลอดจนเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันส่งผลให้ช่วงวันเวลาดังกล่าวมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุต่างๆ ขึ้นทำให้ประชาชนไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 โดยมีการสนธิกำลังร่วมกันของหน่วยราชการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กว่า 300 นาย โดยปฏิบัติการในรูปแบบสายตรวจ การตั้งจุดตรวจ การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย และปฏิบัติการในรูปแบบทางยุทธวิธีอื่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน.