อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564
อ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 8 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภช พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเผยแพร่ข้อมูลศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมือง.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564