อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานกตัญญูกตเวทิตานุสรณ์ และพิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล 90 ปี ปูชนียาจารย์ “จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ “

วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564
อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมงานกตัญญูกตเวทิตานุสรณ์ และพิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล 90 ปี ปูชนียาจารย์ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเถอเมืองพิษณุโลก โดยมี พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก สำหรับ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นชาวพิษณุโลกโดยกําเนิด เกิดเมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2475 เคยรับราชการทหารเป็นเวลา 23 ปี ได้ลาออกและหันมายึดอาชีพเป็นช่างปั้นหล่อพระพุทธรูป โดยเปิดโรงหล่อ "บูรณะไทย (จ่าทวี)” เป็นของตนเอง และดําเนินมากว่า 30 ปี จนถึงทุกวันนี้ ด้วยท่านเป็นผู้มีความมานะบากบั่น หมั่นฝึกฝนใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจัง จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ จึงถือเป็นผู้มีแบบอย่างชีวิตที่ประสบความสําเร็จ โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น "เพชรน้ำเอกแห่งวงการช่างศิลป์” และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2536 และล่าสุดยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูศิลป์ของแผ่นดิน "ประจำปี 2560 จาก ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) นับว่าท่านเป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดพิษณุโลก.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564