อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564
อ่าน 18 ครั้ง
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย ซึ่งจัดขึ้นทุกเช้าวันอาทิตย์ นำโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมจักรยาน และผู้ที่รักการออกกำลังกายในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มออกสตาร์ทจากบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ผ่านตลาดเทศบาลตำบลหัวรอ ไปถึงแยกแสงดาวแล้วเลี้ยวขวาผ่านถนนสายเลี่ยงเมืองพิษณุโลก โดยบรรยากาศสองข้างทางเริ่มมีหมอกบางๆ และอากาศเริ่มเย็นลง ก่อนเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกประโดก มุ่งหน้าไปยังปลายทางที่วัดบัวหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำน้ำดื่มและขนมตาลซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของอำเภอวัดโบสถ์มาให้ทางคณะได้รับประทาน จากนั้น พระอธิการประเสริฐ อิทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดบัวหลวง พาคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆ ภายในวัด ซึ่งวัดบัวหลวงแห่งนี้เป็นวัดราชมหานิกาย มีเนื้อที่18 ไร่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2540 โดยที่มาของชื่อวัดบัวหลวงนั้นสมัยก่อนเป็นบึงบัวใหญ่ที่มีบัวตลอด วัดแห่งนี้มีสองแห่งอีกแห่งอยู่ที่ประเทศอเมริกาซึ่งมีชื่อวัดบัวหลวงเหมือนกัน ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีอุบาสกอุบาสิกาที่แวะเวียนเข้ามาปฏิบัติธรรมไม่ขาดสาย และสามารถรับผู้ปฏิบัติธรรม ได้จำนวนกว่า 130 คน ที่สำคัญวัดแห่งนี้ได้สร้างสังเวนีย์สถานจำลองไว้อย่างครบถ้วน นั้นก็คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เพื่อให้ชาวพุทธในจังหวัดพิษณุโลก และในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม โดยก่อนที่ทางคณะจะเดินทางกลับเจ้าอาวาสวัดบัวหลวงได้มอบเครื่องพระหลวงปู่ทวดให้แก่ทุกคนในคณะเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นขบวนจักรยานได้ปั่นย้อนกลับมาทางตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์มุ่งหน้าไปทางตำบลทองแท้ โดยตลอดเส้นทางมีทุ่งนาเขียวขจีสวยงามและอากาศเย็นสบาย จากนั้นมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพิษณุโลกผ่านตำบลมะขามสูง-ตำบลปากโทก ก่อนสิ้นสุดปลายทางที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร.