อบจ.พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการ-รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564
อ่าน 17 ครั้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ และนายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และ พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก