อบจ.พิษณุโลก บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งหามาตรการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2

วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563
อ่าน 151 ครั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 บริเวณสี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมกันหามาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบว่าขณะนี้มีประชาชนเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนาตนเองจำนวนมาก หลังมีการประกาศ "ล็อกดาวน์" ปิดสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มาตรวจสอบพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีฯ แห่งนี้ เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกรนด์ผู้โดยสารทุกรายที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแอลกอฮอลล์ล้างมือไว้บริการ แต่พบว่ายังไม่สามารถตรวจคัดกรองประชาชนได้อย่างละเอียดครบถ้วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงเตรียมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิมาตรวจคัดกรองประชาชนอย่างละเอียดมาติดตั้งบริเวณทางขาเข้า-ขาออกของสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจคัดกรองโรค พร้อมทั้งมีการจัดระบบการตรวจคัดกรองโรคเพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองได้อย่างครบถ้วนทุกคน โดยจะดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเป็นกำลังใจให้แก่ชาวพิษณุโลกและชาวไทยทุกคนให้ผ่านวิกฤติสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมกัน.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563