อบจ.พิษณุโลก เร่งดำเนินการจัดทำจุดคัดกรองผู้โดยสารสถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 ป้องกันแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หลังมีประชาชนเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวนมากและเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำวัสดุและอุปกรณ์มากั้นเป็นแนวเขตเพื่อคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกของสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เตรียมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิมาตรวจคัดกรองประชาชนอย่างละเอียดบริเวณช่องทางขาเข้าและขาออกของสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 พร้อมทั้งจัดระบบการตรวจคัดกรองโรคเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจะดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.