อบจ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ราษฎรสองหมู่บ้านใน ต.ชัยนาม อ.วังทอง กว่า 400 หลังคาเรือน

วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2563
อ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นายอธิธัช ศิริกุลเมทิกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม และคณะลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านวังบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติในลำน้ำเข็กที่นำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีปริมาณไม่เพียงพอ โดยในการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จนกระทั่งวันนี้ประสบผลสำเร็จสามารถขุดพบน้ำในปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือจำนวน 10,000 ลิตร/ชั่วโมง สามารถใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 2 และหมู่ 5 ของตำบลชัยนาม ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 420 หลังคาเรือน ได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ได้สร้างฝายชะลอน้ำกั้นบริเวณลำน้ำเข็ก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี โดยในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้จะทำให้ไม่ต้องกักน้ำบริเวณลำน้ำเข็กอีกต่อไป แต่จะใช้น้ำจากบ่อบาดาลที่ดำเนินการขุดเจาะต่อเข้าถังกรองน้ำเพื่อนำไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563