อบจ.พิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โครงการ "หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจ เพื่อนมนุษย์"

วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2563
อ่าน 49 ครั้ง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ "หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจ เพื่อนมนุษย์" เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษา ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 2 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563