อบจ.พิษณุโลก เร่งตรวจสอบแก้ไขบ่อบาดาลโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.ดอนทอง ชำรุด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563
อ่าน 53 ครั้ง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายเจริญชัย น้อยบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อบาดาลภายในโรงเรียนวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ภายหลังได้รับการประสานงานพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากน้ำประปาของโรงเรียนมีตะกอนสีแดงขุ่นไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ โดยพบว่าบ่อบาดาลและปั๊มน้ำประปาของโรงเรียนดังกล่าวเป็นของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จากการตรวจสอบของช่างผู้ควบคุมด้านการเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพบว่าปัญหาของน้ำเป็นตะกอนสีแดงขุ่นเกิดจากเครื่องกรองน้ำประปาชำรุด เบื้องต้นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร จึงได้สั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องประสานงานกันโดยตรงและแจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ในเร็ววันนี้ เนื่องจากใกล้จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนวัดบ้านไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 116 คน หากไม่ดำเนินซ่อมแซมจะส่งผลให้ครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับความเดือดร้อน ขณะที่ในส่วนของหมู่บ้านได้รับทราบจาก นางรัตนวรรณ อยู่ดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ว่าขณะนี้ยังไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแต่อย่างใด เนื่องจากน้ำประปาภายในหมู่บ้านยังมีเพียงพอต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่จำนวน 280 หลังคาเรือน ราษฎร 885 คน.