อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563
อ่าน 52 ครั้ง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน เมื่อปลูกต้นไม้แล้วให้ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนสถิติการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วประเทศให้ได้จำนวน 100 ล้านต้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มีการปลูกต้นไม้แล้วจำนวนรวม 106,160 ต้น และในปี พ.ศ.2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายการปลูกต้นไม้ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 380,000 ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ปกครอง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 450 คน นอกจากนี้มีการมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนแต่ละภาคส่วนเพื่อนำไปปลูกในหน่วยงานของตนเอง พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประเภท ไม้มีดอกสีม่วง ได้แก่ ต้นเสลา / ประเภทไม้มงคล ได้แก่ ต้นพะยูง ต้นกันเกรา ต้นกฤษณา ต้นกัลปพฤกษ์ และประเภทพันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน ได้แก่ ไม้ตะเคียนทอง และไม้ยางนา พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อนำไปปลูกในที่ดินของตนเองหรือสถานที่ที่เหมาะสม ได้แก่ พะยูง มะฮอกกานี นนทรี กฤษณา เพกา เป็นต้น.