อบจ.พิษณุโลก มอบรถเข็นนั่งให้ผู้พิการ 2 ราย ในตำบลดินทอง อ.วังทอง

วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563
อ่าน 43 ครั้ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ได้นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้พิการจำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” ประกอบด้วยรายแรกคือ ด.ญ.ชาลิสา เพียนดิษฐ์ อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่ายกาย และสติปัญญาจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด จึงจำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งเนื่องจากรถเข็นนั่งคันเก่ามีสภาพชำรุดและมีขนาดเล็กจนไม่สามารถนั่งได้ และรายที่สอง นายชิ้น พุ่มพวง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหวเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และผู้พิการยังป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่กำเนิดส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง นอกจากนี้ยังมีโรคประจำตัวคือ โรคความดันและภาวะไขมันในเลือดสูงจนปัจจุบันไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ท่ามกลางความดีใจของผู้พิการและญาติๆ .