อบจ.พิษณุโลก บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563
อ่าน 40 ครั้ง
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดพิษณุโลก.