อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองตาเรือง ต.แม่ระกา อ.วังทอง ให้ ปชช.ได้สัญจรสะดวกปลอดภัย

วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563
อ่าน 48 ครั้ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างฯ เร่งนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองตาเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยได้รับการประสานงานจาก ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ทราบว่าถนนสายดังกล่าวชำรุดและเป็นหลุมโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนลาดยาง เกรงว่าประชาชนที่สัญจรไปมาจะได้รับอันตราย โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว สร้างความพอใจให้แก่ประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เร่งดำเนินการแก้ไขทำให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย.