อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี

วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563
อ่าน 50 ครั้ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.