อบจ.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.เนินมะปราง

วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
อ่าน 109 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอนุชา น้อยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายรักเร่ สายอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเนินมะปราง นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดไทรดงยั้ง หมู่ที่ 2 บ้านไทรดงยั้ง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางสุชาดา สีสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ มีการจัดหน่วยให้บริการเชิงรุกของภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกไปยังหมู่บ้านชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมถึงลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป ภายในโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาให้บริการซ่อมเครื่องยนต์, เครื่องมือทางเกษตร, มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้, มอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ, มอบพันธุ์ปลา และอุปกรณ์การศึกษา โดยในการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดบูทด้านการศึกษา ห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำเครื่องผลิตน้ำสะอาดออกบริการประชาชนในเขตอำเภอเนินมะปราง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560