อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
อ่าน 72 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางอัจฉริยา เบญจพร ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันฯ ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน โดยการแข่งขัน  “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนและประเทศชาติ และส่งเสริมสนับสนุนยุวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ตลอดจนเป็นโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้พัฒนาขีดความสามารถและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา การรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและรู้จักทำงานร่วมงานเป็นหมู่คณะ

สำหรับการแข่งขัน  “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ประจำปี 2560 นี้ กำหนดจัดการแข่งขัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ คือ 1. รอบชิงชนะเลิศจังหวัด 2. รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และ 3. รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยในการแข่งขันครั้งนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 มีทีมนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ทีม นักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ทีม ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมแข่งขัน โดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกต่อไป.

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/3195-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E2%80%9C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E2%80%9D-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html#sigProGalleria473f059088