อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวฯ รวมพลังต้านยาเสพติด ต. ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม

วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2560
อ่าน 72 ครั้ง

เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวฯ รวมพลังต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -6 ตุลาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนผดุงวิทยา  ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสืบมา 40 กว่าปีแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียมร่วมกับวัดตลุกเทียมและโรงเรียนผดุงวิทยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนป้องกันมิให้ประชาชนหันไปเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภทคือ ฟุตบอลเยาวชนชาย 24 ทีม และวอลเล่ย์บอลชาย-หญิง พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2560