อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
อ่าน 92 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโดยชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี “สมเด็จย่าของแผ่นดิน” และเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาเงินทุนสวัสดิการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางทัศนี ทินกร ณ อยุธยา ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2560