อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานแถลงทิศทางการดำเนินการด้านการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไทยสไตล์พิษณุโลก”

วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560
อ่าน 54 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานแถลงทิศทางการดำเนินการด้านการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 ภายใต้แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไทยสไตล์พิษณุโลก”  ณ โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกในปี 2561 ร่วมกับ นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ซึ่งได้แถลงถึงนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2561 โดยจะเน้นแนวทางทำตลาดเชิงรุก ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ นำเสนอการท่องเที่ยวสัมผัสความเป็น Local Experience ผ่านวิถีการกินและท่องเที่ยวชุมชน โดย 3 กลุ่มหลักที่มีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบด้วย กลุ่มคนรุ่นใหม่ Generation Y กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่ม Millennial Family ผ่านโครงการพิษณุโลก –เพชรบูรณ์ Unexpected โครงการเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ และโครงการ Discover พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ และการกระตุ้นต่อเนื่องด้วยการต่อยอดโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด  Plus และโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว ส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวยังพื้นที่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ในวันธรรมดามากยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการด้านการตลาดท่องเที่ยว (Joint Promotion) ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวต่อไป ภายในงานยังมีการนำเสนอตัวอย่างสินค้าการท่องเที่ยวเด่นในปี 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ วิถีไทยวิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  กิจกรรมท้าจับหมอก Misty Challenge นำเสนอจุดชมวิวเขาโปกโล้น ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย  กิจกรรมท้าคีบเส้น นำเสนอร้านอาหารถิ่นประเภทเส้น ได้แก่ ร้านจุกไก่ไทย เส้นบะหมี่ทำเองและร้านผัดไทย วังทอง แ ละเปิดตัวงานปั่นจักรยานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวต้องห้าม...พลาด ROUTE 12 SUPER BICYCLE 2017 .

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560