อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ

วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560
อ่าน 239 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคบริโภค) มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,369 ถุง ประกอบด้วย ตำบลบางระกำ ตำบลปลักแรด ตำบลหนองกุลา ตำบลพันเสา ตำบลบ่อทอง และตำบลบึงกอก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้มารับมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ร่วมพิธีเชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำในครั้งนี้ด้วย

จากนั้น องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำจาก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ พร้อมทั้งได้ออกเดินทางโดยนั่งเรือเร็วไปยังพื้นที่หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกจำนวน 5 ถุง โดยประชาชนทุกคนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

ทั้งนี้สำหรับพื้นที่ของอำเภอบางระกำ เป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลจากแม่น้ำยมเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นไร่นาบ้านเรือนราษฎร เป็นเวลานานกว่า 2-3 เดือน โดยขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นส่งผลให้พื้นที่ตำบลวังอิทก ตำบลบางระกำ ตำบลปลักแรด ตำบลหนองกุลา ตำบลพันเสา ตำบลบ่อทอง ตำบลบึงกอก ตำบลท่านางงาม ตำบลชุมแสงสงคราม และตำบลคุยม่วง ถูกน้ำท่วมจำนวน  10 ตำบล 73 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมจำนวน 4,205 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 14,399 คน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว.

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560