อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560
อ่าน 51 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้นโดยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนและประเทศชาติ และส่งเสริมสนับสนุนยุวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ตลอดจนเป็นโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้พัฒนาขีดความสามารถและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา การรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและรู้จักทำงานร่วมงานเป็นหมู่คณะโดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ไปเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 9-17 มกราคม 2561 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

ส่วนผลการแข่งขัน ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดย่านขาด จังหวัดพิษณุโลก และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา จังหวัดน่าน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยลาน จังหวัดเพชรบูรณ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้มีรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 4 รางวัล คือ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ เด็กชายอนุชาติ ส่องแสง จากโรงเรียนวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร, รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่  เด็กหญิงกิตติมา ตาคำ จากโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา จังหวัดน่าน, ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมชาย ได้แก่ นายอารมณ์ ทองทับ จากโรงเรียนวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง ได้แก่ นายสุรยุทธ อุทัยมงคล จากโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา จังหวัดน่าน. 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/3423-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E2%80%9C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E2%80%9D-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html#sigProGalleria5184c48f7e