อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน “วัดขวางคัพ” ครั้งที่ 2 อ.บางกระทุ่ม

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560
อ่าน 69 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อม นายศรายุทธ คชพงษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน “วัดขวางคัพ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามโรงเรียนวัดสิริ สุทธาวาส ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายนิยม ช่างพินิจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้เกิดทักษะทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขันและเพื่อจัดหาเงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยในการจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ประกอบด้วยนักกีฬา 4 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ 9 ปี, 11 ปี, 13 ปี และรุ่นอายุ 15 ปี รุ่นละ 16 ทีม รวมทั้งสิ้น 64 ทีม.