อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560
อ่าน 66 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดท่าตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้เป็นปีที่ 20 โดยมี นายกัณธนพงษ์ กัญจน์ธนะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ภายในพิธีมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันเคยเป็นวิถีชีวิตเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้คงอยู่สืบต่อไป โดยในการจัดการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เรือ 12 ฝีพาย และเรือ 7 ฝีพาย ซึ่งมีทีมเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก.