อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรมพิราม 8 "บุ่งวิทยาเกมส์" ประจำปี2560

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560
อ่าน 90 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรมพิราม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรมพิราม 8 "บุ่งวิทยาเกมส์" ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจิระชัย ราชภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรมพิราม 8 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันอันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ภายในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายนพพล เหลืองทองนารา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันพร้อมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น สำหรับในการแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า โรงเรียนวัดเซิงหวาย โรงเรียนบ้านบึงวิทยา โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ และโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรมพิราม 8 ในครั้งนี้ด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560