อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน รวมพลังความสามัคคี” เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560
อ่าน 65 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน รวมพลังความสามัคคี” เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และกลุ่มจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะและพัฒนาภายในศาลากลางจังหวัดและที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำน่านตั้งแต่บริเวณหน้าศาลากลางจนถึงริมฝั่งแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีความสุขในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน.