อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “ปล่อยปลา กินมังสวิรัติ สร้างฝายถวายพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560
อ่าน 52 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางรุจิรา หวังตระกูลดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “ปล่อยปลา  กินมังสวิรัติ สร้างฝายถวายพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 19 แล้ว โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นางนัฐพร พุทธสีมา นายกสโมสรโรตารีนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรปล่อยปลา จำนวน 30,000 ตัว ไปสบทบกับเงินบริจาคของสมาชิกฯ ในการดำเนินการสร้างฝายถาวรและกึ่งถาวรในแหล่งต้นน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งซื้อเครื่องกรองน้ำมอบให้โรงเรียนและเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมออกซุ้มอาหารมังสวิรัติ เพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนได้ทานฟรี ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ได้นำอาหารมังสวิรัติมาร่วมออกซุ้มให้บริการแก่ประชาชนทานฟรีในครั้งนี้กว่า 50 ร้าน.

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560