อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเงินและสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” เพื่อนำไปเป็นของรางวัลร้านกาชาดพาโชคงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561”

วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
อ่าน 79 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบเงินและสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดพาโชค ภายในงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2561 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไกรที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและชาวพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อหารายได้ไว้ใช้ในการสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำสิ่งของมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดพาโชค ภายในงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561” ประกอบด้วย ตู้เย็น TOSHIBA 2 ประตู ขนาด 8 คิว จำนวน 1 หลัง เครื่องซักผ้า ขนาด 7.5 กก. จำนวน 1 เครื่อง พัดลมแบบสไลด์ 16จำนวน 2 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ 12จำนวน 2 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ 8จำนวน 4 ตัว กระทะไฟฟ้าพร้อมที่นึ่ง จำนวน 2 เครื่อง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า (OTTO) จำนวน 2 เครื่อง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (OTTO) ขนาด 1 ลิตร จำนวน 2 ลูก เตารีด (OTTO) จำนวน 6 เครื่อง หม้ออบลมร้อนไฟฟ้า (OTTO) จำนวน 2 เครื่อง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (SHARP) ขนาด 1.8 ลิตร จำนวน 1 ลูก และจักรยาน จำนวน 2 คัน โดยตลอดทั้งวันมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดพิษณุโลกนำสิ่งของมาร่วมบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจำนวนมาก.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/3504-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E2%80%9C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E2%80%9D-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E2%80%9C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561%E2%80%9D.html#sigProGalleria49ecedd60f