อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
อ่าน 137 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังได้รับการร้องขอจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ซึ่งพบว่าขณะนี้แหล่งน้ำภายในโรงเรียนมีความตื้นเขินทำให้รองรับน้ำได้น้อยและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่จำนวนมาก โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการขุดลอกดินที่ตื้นเขินและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมแหล่งน้ำออกทั้งหมด มีขนาดกว้าง 80 เมตร และยาว 200 เมตร เพื่อให้สามารถใช้กักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามต่อไป.