อบจ.พิษณุโลก เข้าขอพรแม่ทัพภาคที่ 3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าพบเพื่อขอพรปีใหม่จาก พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอวยพรปีใหม่จำนวนมาก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561