อบจ.พิษณุโลก ขอพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561
อ่าน 100 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าขอพรปีใหม่จาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย นายบำรุง รื่นบันเทิง นายฐานุพงษ์  เจริญสุรภิรมย์ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม และนายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และนายพัฒนา ล้อมวงศ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561