หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.พิษณุโลก ขอพรปีใหม่นายก อบจ.พิษณุโลก

วันศุกร์, 05 มกราคม 2561
อ่าน 77 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์  ฉายะกูล และนางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบ ส.ค.ส.ปีใหม่ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 05 มกราคม 2561