อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณจัดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

วันศุกร์, 05 มกราคม 2561
อ่าน 65 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการแสดงประกอบแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อจัดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “แผ่นดินพระองค์ดำ” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ บริเวณวัดวิหารทอง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561จัดโดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไกรที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและชาวพิษณุโลก  ภายในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2561 จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้พบปะกับสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนไปปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการนำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและของจังหวัดมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อมวลชนก่อนจะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “แผ่นดินพระองค์ดำ” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดวิหารทอง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยเปิดให้ชมฟรี.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 08 มกราคม 2561