อบจ.พิษณุโลก เข้าถวายสักการะขอพรปีใหม่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
อ่าน 60 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 และพระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561