อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
อ่าน 127 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติภายในงานปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคเหนือ อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมอบข้าวไรท์เบอร์รี่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทางชมรมผู้สูงอายุ ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แจ่มใส โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานจำนวนมาก.