อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันมวยไทยเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือ “รายการ 6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย”

วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน 66 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการจัดการแข่งขันมวยไทยเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือ “รายการ 6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย” ณ เวทีมวยชั่วคราวตลาดทรัพย์อนันต์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันมวยไทย เนื่องจากเป็นวันเสด็จเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือที่เรารู้จักในนาม “สมเด็จพระเจ้าเสือ” ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดามวยไทย” ทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จัดการแข่งขันมวยไทย“รายการ 6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย” ขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ช่วยส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว ตลอดจนเพื่อให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬามากขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วยังช่วยเป็นเกราะป้องกันสิ่งให้โทษต่างๆ ทั้งที่เป็นอบายมุขที่เป็นสิ่งเสพติดทั้งหลาย โดยมีนักมวยจากค่ายดังเข้าร่วมแข่งขันชกมวยไทย จำนวน 13 คู่ ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีแฟนหมัดแฟนมวยร่วมชมจำนวนมาก.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561