อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561

วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน 101 ครั้ง
อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี และปีนี้ครบรอบปีที่ 64 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ โดยมี นายกองเอกฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกในสังกัด ทั้ง 10 กองร้อย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต, การรับฟังสารของผู้บังคับบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี, การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และการสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกันนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส. ที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี จำนวน 88 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ, เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก องค์กรภาคเอกชนและผู้มีอุปการคุณ จำนวน 74 ทุน เป็นเงิน 103,000 บาท, ทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 13,500 บาท และทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 8 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท และในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส.ในครั้งนี้จำนวน 2 ทุน คือ ระดับประถมศึกษา 1 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา/อนุปริญญา 1 ทุนๆ ละ 1,500 บาท .
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561