อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดต้นไม้อินโดจีนการ์เด้น”

วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน 279 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดนัดอินโดจีนการ์เด้น” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณตลาดต้นไม้อินโดจีนการ์เด้น ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวสุทัศนีย์ ราชเมืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดประชารัฐต้องชมฯ ทั้งนี้สำหรับตลาดประชารัฐต้องชมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และพิธีเปิดตลาดนัดประชารัฐต้องชม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดประชารัฐต้องชม และเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศในพื้นที่อำเภอวังทองและอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ ตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง” ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 และ ตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดต้นไม้อินโดจีนการ์เด้น” ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานพบกับกิจกรรมพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าชุมชน และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ (สินค้าธงฟ้า เช่น น้ำมัน น้ำตาลทราย และไข่ไก่) ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งเป้าหมายให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมืองเพื่อให้เชื่อมโยงให้เข้ากับการท่องเที่ยวอันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมาย 231 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) โดยบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามกระบวนการแบบ “ประชารัฐ” จะให้ทำการส่งเสริมและพัฒนา “ตลาดประชารัฐต้องชม” กลายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ตั้งไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป.