อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร

วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561
อ่าน 26 ครั้ง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ตอน “ศพก.พิษณุโลกก้าวไกล 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวหน้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคา 2561 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกและเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดจัดสวนนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก การประกวดพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และกล้วยน้ำว้า พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร, การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรโดยสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนั้นมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อป การจำหน่ายพันธุ์ไม้ และผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่นำมาจำหน่าย โดยมีเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561