อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 เพื่อรับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย

วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561
อ่าน 180 ครั้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเหล่ากาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 2-2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงานของเหล่ากาชาด และรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ ของสภากาชาดไทย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน พบปะสังสรรค์กันในหมู่สมาชิกและเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งเดียวกันของบรรดาสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 9 โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดจาก 6 จังหวัดในภาค 9 ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จำนวน 300 คน นอกจากนี้มีคณะวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานของเหล่าชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้มีจิตอาสาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561