อบจ.พิษณุโลก มอบเสื้อสะท้อนแสงให้สถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเอง อ.บางระกำ

วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561
อ่าน 137 ครั้ง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ นายปกรณ์ หงส์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์จราจร (เสื้อสะท้อนแสง) จำนวน 30 ตัว ให้แก่ พ.ต.อ.ศราวุธ ภมรกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเอง โดยนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใช้สวมขณะออกไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561