อบจ.พิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันอังคาร, 12 มิถุนายน 2561
อ่าน 62 ครั้ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามแผนการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมิถุนายน 2561 โครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคาร 2 ชั้น 1 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก .
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 12 มิถุนายน 2561