อบจ.พิษณุโลก แจกสับปะรด 8 ตัน ให้ประชาชนฟรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยชาวไร่สับปะรด”

วันอังคาร, 03 กรกฎาคม 2561
อ่าน 78 ครั้ง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยกันนำสับปะรดที่ได้รวบรวมเงินไปซื้อมาจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 8,000 กิโลกรัม มาแจกให้กับประชาชนฟรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อำเภอนครไทยที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลกปันน้ำใจช่วยชาวไร่สับปะรด” โดยทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนครไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ำเพื่อนำมาแจกให้กับประชาชนฟรี จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และจุดที่ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกบริการปลอกสับปะรดเพื่อแจกให้ประชาชนได้รับประทานฟรีและให้นำกลับไปรับประทานที่บ้านหรือแบ่งปันกับเพื่อนบ้าน ซึ่งมีประชาชนมาเข้าคิวรอรับแจกสับปะรดจำนวนมาก และแจกหมดในเวลาอันรวดเร็ว.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 09 กรกฎาคม 2561