อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day”

วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561
อ่าน 247 ครั้ง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้น่าอยู่และน่าทำงานมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้และวัชพืชบริเวณรอบรั้วด้านในและด้านนอก ล้างทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกสำนักงาน ลานจอดรถยนต์ โรงจอดรถยนต์-จักรยานยนต์ รางระบายน้ำ และเก็บกวาดกิ่งไม้-ใบไม้บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561