อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุศรีสุคตจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561
อ่าน 170 ครั้ง
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกับชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีการประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชินี นอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับวันแม่ของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคตอาทิ การรำถวายพระพร ขับกล่อมเพลงกล่อมลูก ฯลฯ ทั้งนี้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุศรีสุคตจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดความรักความสามัคคี.